ข่าวทั่วไป

ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ณ ม.วลัยลักษณ์ และสัญจรไปยังพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสโมสรโรตารีท่าศาลา-นครศรี อำเภอท่าศาลา กองทัพภาคที่ 4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 4 สถานีตำรวจภูธรท่าศาลา สภาวัฒนธรรมอำเภอท่าศาลา สำนักกวีน้อยเมืองนคร ชมรมใส่ใจสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครศรีธรรมราช หน่วยงานองค์กร ธนาคารต่าง ๆ ในอำเภอท่าศาลาและในจังหวัดนครศรีธรรมราช จัดงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2560 ในวันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2560 ณ อุทยานการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และจัดกิจกรรมสัญจร "วันเด็กแห่งชาติ" ไปยังพื้นที่ต่าง ๆ รายรอบมหาวิทยาลัย

ทั้งนี้ ในการจัดงานครั้งนี้ของดกิจกรรมพิธีเปิดและกิจกรรมการแสดงต่าง ๆ บนเวทีกลาง

TOP