ม.วลัยลักษณ์ จัดกิจกรรม "วันเด็กแห่งชาติ" ณ ม.วลัยลักษณ์ และสัญจรไปยังพื้นที่รายรอบมหาวิทยาลัย