ข่าวทั่วไป

มวล.ยินดีต้อนรับนักเรียนโรงเรียนกำแพงวิทยา จ.สตูล

อาจารย์และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล จำนวน 168 คน ศึกษาเรียนรู้การศึกษาต่อ ณ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ในวันศุกร์ที่ 13 มกราคม 2560 ระหว่างเวลา 10.00-12.30 น.โดยจะให้การต้อนรับและพูดคุย ณ ห้อง 01301 อาคารเรียนรวม 1

กำหนดการ

TOP