ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งคนงาน โครงการศูนย์สาธิตและพัมนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9