ข่าวทั่วไป

ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ศุภดิษฐ์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและยุทธศาสตร์การพัฒนา พร้อมด้วยนางสาวอรพินท์ ไชยพงศ์ ผู้กำกับดูแลหน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร เข้าเยี่ยมคารวะสวัสดีปีใหม่และแสดงความยินดีกับ ดร.วิจารย์ สิมาฉายา เนื่องในโอกาสได้รับโปรดเกล้าฯ ให้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2560 ณ สำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ประมวลภาพ

ภาพและข่าวโดย : หน่วยประสานงานมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dpr.wu.ac.th/wuphoto/thumbnails.php?album=1329

TOP