ผู้บริหารมหาวิทยาลัยแสดงความยินดีกับปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม