สาธารณสุข ม.วลัยลักษณ์ แนะวิธีปฏิบัติเพื่อความปลอดภัยในที่พักอาศัยหลังน้ำลด