นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนกำแพงวิทยา จังหวัดสตูล ศึกษาเรียนรู้การศึกษาต่อที่ ม.วลัยลักษณ์