เชิญชวนฝึกอบรมค่าย "นักพฤกษศาสตร์ท้องถิ่น รุ่นที่ 1"