ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท

โครงการ การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ขอเชิญชวนส่งผลงานเข้าร่วมประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร ชิงเงินรางวัลกว่า 20,000 บาท

ผู้สนใจส่งใบสมัครและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โครงการ การเพิ่มมูลค่าด้วยการจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-7567-3569, 08-1084-1305 https://www.facebook.com/kanokporn.rattanapramot ภายในวัน 3 กุมภาพันธ์ 2560 ประกาศผลในวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2560 ทาง website : http://ird.wu.ac.th/

รายละเอียด http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=1737
ใบสมัคร http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=1738

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้ird.wu.ac.th
TOP