ประกาศผลการคัดเลือกเจ้าหน้าที่ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยระบบสุขภาพฯ (CE-HSMR)