ข่าวเด่น

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการตรวจสุขภาพผู้ประสบภัย ต.กรุงชิงเมื่อวันที่ 17 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับทีมปฏิบัติการทางการแพทย์และสาธารณสุข เครื่อข่ายสุขภาพอำเภอนบพิตำ รวมกว่า 30 คน ลงพื้นที่ หมู่ที่ 7 บ้านห้วยตงและบ้านหน้าเจ้า ต.กรุงชิง อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช ดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางเกิดปัญหาสุขภาพ เช่น ผู้สูงอายุ เด็ก หญิงตั้งครรภ์-หลังคลอด ผู้ป่วยเรื้อรัง อย่างใกล้ชิด

ผลการตรวจพบผู้ประสบภัย ป่วยไข้หวัด ภาวะความเครียดนอนไม่หลับ โรคน้ำกัดเท้า และพบผู้ป่วยติดเตียง จำนวน 3 ราย ให้การตรวจรักษาโดยแพทย์และพยาบาลพร้อมฟื้นฟูสุขภาพโดยนักกายภาพบำบัด ซึ่งยาที่แจกจ่ายส่วนใหญ่เป็นยาสามัญประจำบ้าน ยาแก้น้ำกัดเท้า ยาฆ่าเชื้อ ยาแก้ปวดลดไข้ ทั่วไป

ทั้งนี้ ทีมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จะลงพื้นที่อย่างต่อเนื่องเพื่อดูแลสุขภาพผู้ประสบภัยในพื้นที่ดังกล่าว

ประมวลภาพ

TOP