หน่วยแพทย์เคลื่อนที่โรงพยาบาลศูนย์การแพทย์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ บริการตรวจสุขภาพผู้ประสบภัย ต.กรุงชิง