ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญร่วมฟังสัมมนา หัวข้อ Control and Precision Measurement via CMU Cold-atom Facility โดย ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

ศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี (FuNTech) และสำนักวิชาวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังสัมมนาพิเศษ หัวข้อ Control and Precision Measurement via CMU Cold-atom Facility โดย ผศ.ดร.วรานนท์ อนุกูล ภาควิชาฟิสิกส์และวัสดุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งเดินทางมาเยี่ยมชมศูนย์ความเป็นเลิศด้านวัสดุเชิงฟังก์ชันและนาโนเทคโนโลยี ในวันพฤหัสบดีที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 9.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม 2 อาคารปฏิบัติการเทคโนโลยีและพัฒนานวัตกรรม

ผู้สนใจ สามารถติดต่อแจ้งชื่อที่ ดร.ธนิดา เจริญสุข E-mail: cthanida@wu.ac.th, หรือเบอร์ติดต่อภายใน 2980

Short CV Waranont
poster
Anukool-Abstract

TOP