ม.วลัยลักษณ์ เดินหน้าสหกิจศึกษานานาชาติ ส่ง นศ.ปฏิบัติงานจริง 16 ประเทศทั่วโลก