ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

นักวิชาการจาก 7 ประเทศ ร่วมเผยแพร่ผลงานใน Walailak J Sci & Tech: Plant Sciences and Microbiology

Walailak Journal of Science and Technology ปีที่ 14 เล่มที่ 3 (Volume 14 Number 3 March 2017: Plant Sciences and Microbiology) ออกเผยแพร่ออนไลน์แล้ว ประกอบด้วย 7 บทความด้านจุลชีววิทยาและพฤกษศาสตร์ ที่เป็นผลงานร่วมของ Max-Planck Institute for Biochemistry (ประเทศเยอรมนี) General Directorate of Education in Anbar/University of Anbar (ประเทศอิรัก) University of Malaya (ประเทศมาเลเซีย) University of Karachi (ประเทศปากีสถาน) University of Madras (ประเทศอินเดีย) Mie University (ประเทศญี่ปุ่น) มหาวิทยาลัยขอนแก่น และ มหาวิทยาลัยมหิดล

Walailak J Sci & Tech March 2017: Plant Sciences and Microbiology มี ดร. พิมพ์ชนก พิมพ์ทนต์ เป็นบรรณาธิการประจำฉบับ ผู้สนใจ สามารถดาวน์โหลดบทความ เพื่ออ่านและอ้างอิง ได้จาก http://wjst.wu.ac.th

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://wjst.wu.ac.th

TOP