ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมส่งบทความวิชาการ"University's Social Engagement & Work-Integrated Learning Initiatives"

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ "University's Social Engagement & Work-Integrated Learning Initiatives" ในงาน“Walailak Expo 2017” เพื่อนำเสนอบทความวิชาการในหัวข้อ "Work-Integrated Learning " ในวันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมตุมปัง อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ และ ในวันที่ 25-26 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมโนราบีชรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

สำนักวิชาการจัดการ จึงขอเชิญชวน คณาจารย์ นักวิชาการ นักวิจัย และบุคคลทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ สามารถส่งบทความวิชาการ ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
โครงการศูนย์ WMS พันธกิจสัมพันธ์เพื่อสังคม สำนักวิชาการจัดการ 222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช 80160
โทร. 075-672-247 ,075-672-227
โทรสาร: 075-672-202
อีเมล (ส่งบทความ): wu.wms.sec@gmail.com
เฟซบุ๊ก: https://www.facebook.com/WMS.BTEDC

สถานที่จัดการประชุม:
วันที่ 24 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ( ไม่มีค่าใช้จ่าย )
วันที่ 25 -26 มีนาคม 2560 ณ โรงแรมโนราบีชรีสอร์ทแอนด์สปา อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ค่าลงทะเบียน ท่านละ 1,000 บาท
ชำระเงินผ่านบัญชีธนาคาร ในนาม โครงการศูนย์ WMS Social Engagement เลขที่บัญชี 828-0-77080-1 ธนาคารกรุงไทย(สาขาท่าศาลา) หากท่านโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาแฟกซ์ สลิปการโอน ระบุชื่อ-นามสกุล ผู้สมัครจึงจะถือว่าสมบูรณ์ตามเงื่อนไข Fax.075-672202
E-mail:wu.wms.sec@gmail.com ชำระเงินภายในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2560


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://management.wu.ac.th/wmssec/

TOP