ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญเข้าร่วมงาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้จัดงาน ตามรอยพ่อ สานต่อแนวทาง “ลุ่มน้ำปากพนัง เมืองอู่ข้าว อู่น้ำ” ในวันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา นครศรีธรรมราช พบกับ การเสวนาภายใต้หัวข้อ “ทิศทางการส่งเสริมและอนาคตข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช นิทรรศการแสดงผลงานวิจัยในพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนัง ชมและชิมการสาธิตการประกอบอาชีพด้วยการทำขนมจาก จากข้าวสังข์หยด และการออกร้านจำหน่ายสินค้าของดีจากลุ่มน้ำปากพนัง

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณกนกพร รัตนปราโมทย์ โทรศัพท์ 0-7567-3569

กำหนดการ http://ird.wu.ac.th/?attachment_id=1765

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://้ird.wu.ac.th

TOP