ข่าวการศึกษา

ขอเรียนเชิญให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาสีรวมใจใต้ร่มพระบารมี

ด้วยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา ร่วมกับชมรมฟุตบอล ชมรมบาสเกตบอล ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมเปตอง ชมรมแบดมินตัน ชมรมกรีฑา และสโมสรนักศึกษาสำนักวิชา 13 สำนักวิชา ในนามหน่วยสีจำนวน 6 หน่วยสี กำหนดจัดโครงการกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ประจำปีการศึกษา 2559

โดยจัดกิจกรรมแข่งขันกีฬาประเภทต่างๆ ได้แก่ ฟุตบอล บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เปตอง แบดมินตัน และกรีฑา ระหว่างวันที่ 20 – 25 มกราคม 2560 ณ สนามการแข่งขันภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญเพื่อให้นักศึกษาได้ทำกิจกรรมด้านกีฬาและสุขภาพ ส่งเสริมความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย

อนึ่ง เพื่อเป็นการน้อมรำลึกและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ในโอกาสบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร(100วัน) องค์การบริหารฯ จึงจัดกิจกรรม“กีฬาสีรวมใจใต้ร่มพระบารมี” ในวันที่ 26 มกราคม 2560 ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมที่อยู่ภายใต้โครงการดังกล่าวข้างต้น โดยมีวัตถุประสงค์สำคัญให้นักศึกษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ร่วมกันแสดงออกเพื่อน้อมรำลึกและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อีกทั้งยังเป็นการเสริมสร้างคุณลักษณะด้านความกตัญญูต่อสถาบันพระมหากษัตริย์

ในการนี้ จึงขอเรียนเชิญทุกท่านให้เกียรติเข้าร่วมกิจกรรม “กีฬาสีรวมใจใต้ร่มพระบารมี” ในวันพฤหัสบดีที่ 26 มกราคม 2560 ณ ตั้งแต่เวลา 17.00 น. ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รายละเอียดดังกำหนดการที่แนบมาพร้อมนี้

กำหนดการ

TOP