ข่าวการศึกษา

ม.วลัยลักษณ์ เจรจา 3 ห้องสมุดใหญ่ที่อินเดีย เล็งส่ง นศ.ไปปฎิบัติสหกิจศึกษาผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย เมตตาริกานนท์ อาจารย์ประจำหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัล สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ เปิดเผยว่า เมื่อปลายเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ตนได้เดินทางไปนิเทศสหกิจศึกษาหรือการตรวจเยี่ยมการปฎิบัติงานของนักศึกษา พร้อมทั้งเจรจาความร่วมมือเพื่อส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษาที่ห้องสมุด ณ ประเทศอินเดีย จำนวน 3 แห่ง ประกอบด้วย 1) ห้องสมุด Anna Centenary ห้องสมุดประชาชนที่ใหญ่ที่สุดของอินเดียและแถบเอเชียใต้ เมืองเจนไน ประเทศอินเดีย 2) ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Jawaharlal Nehru ห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดของอินเดีย ณ กรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย และ 3) ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Kashmir ห้องสมุดระดับมหาวิทยาลัยที่ดีและใหญ่ที่สุดของแคว้นแคชเมียร์ ณ เมืองศรีนาคา ประเทศอินเดีย โดยมีผู้บริหารระดับผู้อำนวยการของห้องสมุดแต่ละแห่ง ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี

ผลจากการเจรจาในครั้งนี้ ห้องสมุดมหาวิทยาลัย Jawaharlal Nehru และ มหาวิทยาลัย Kashmir ยินดีให้ความร่วมมือและรับนักศึกษาของหลักสูตรฯ เพื่อไปปฏิบัติสหกิจศึกษาในปีการศึกษาหน้า พร้อมจะหาที่พักในมหาวิทยาลัยให้ ปัจจุบันหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลได้ส่งนักศึกษาไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ณ สถานประกอบการในต่างประเทศ จำนวน 13 คน และมีนักศึกษา จำนวน 4 คน ได้เลือกสถานประกอบการ ณ เมืองเจนไน และกรุงนิวเดลี ประเทศอินเดีย

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดิชิตชัย คาดว่า ทางหลักสูตรการจัดการสารสนเทศดิจิทัลจะส่งนักศึกษาไปสหกิจศึกษาได้แห่งละ 2 คน ส่วนห้องสมุดที่เมืองเจนไน ได้รับเรื่องขอความร่วมมือไว้พิจารณา พร้อมทั้งจะนำเรียนผู้อำนวยการและจะแจ้งผลให้ทราบอีกครั้ง ซึ่งหากได้รับความร่วมมือที่ดีขึ้นจะมีเพิ่มจำนวนนักศึกษาให้มากยิ่งขึ้นในอนาคตอีกด้วย

ประมวลภาพ

ข่าวโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP