ประกาศรับสมัครพนักงานตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ฟาร์มมหาวิทยาลัย (ด้านบัญชี)