ข่าวเด่น

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์จัดพิธีสวดพระอภิธรรมบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาร (100 วัน) พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช โดยมีผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษาและประชาชน เข้าร่วมเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ กว่า 200 คน เมื่อช่วงค่ำของวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 ณ โถงกลาง หอประชุมใหญ่ อาคารไทยบุรีโอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา ประธานในพิธีจุดเครื่องบูชาทองน้อย กราบถวายบังคมพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช อัญเชิญพระบรมราโชวาท และจุดธูปเทียน หน้าตู้พระอภิธรรม

จากนั้นพระสงฆ์ 4 รูป จากวัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร สวดธรรมคาถา ประธานในพิธีถวายผ้าไตร จีวร แด่พระสงฆ์ จำนวน 4 รูป พระสงฆ์ 4 รูป สดับปกรณ์ ผู้แทนประชาชนจากหน่วยงานต่างๆ จำนวน 4 ท่าน ถวายเครื่องไทยธรรม แด่พระสงฆ์ พระสงฆ์อนุโมทนา ประธานในพิธีกรวดน้ำ พระสงฆ์กล่าวนำเจริญจิตภาวนา 89 วินาที ประธานในพิธีกราบพระรัตนตรัยหน้าโต๊ะหมู่บูชา กราบถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์ หน้าโต๊ะหมู่บูชา กราบลาพระสงฆ์ เสร็จพิธี

ประมวลภาพ

TOP