ข่าวทั่วไป

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ดูงาน มวล.

เมื่อเร็วๆ นี้ (5 มกราคม 2560) ผู้บริหาร และคณาจารย์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา จำนวน 30 คน นำโดยนางสาวปิยาภรณ์ ธุรกิจจำนง คณบดีคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา ศึกษาดูงาน และร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ “หลักสูตรการเรียนการสอนสำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ” และ “ระบบงานส่วนกิจการนักศึกษา” มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีอาจารย์นรารักษ์ สมบัติทอง รักษาการแทนคณบดี และผศ.ธนสัณฑ์ เทพรัตน์ นายปิยวัชน์ คงอินทร์ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา และคณะ ร่วมให้การต้อนรับและร่วมพูดคุย

ภาพกิจกรรม

TOP