ข่าวทั่วไป

ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.๕๗) ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม พ.ศ.๒๕๖๐ ชมรมสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ (สปช.๕๗) อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ ส่วนกิจการนักศึกษา องค์การนักศึกษา ศูนย์การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ สมาพันธ์จิตอาสาชาวใต้ และชมรมผู้ประกอบการอาหารจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้นำสิ่งของไปมอบให้กับพี่น้องผู้ประสบอุทกภัย หมู่ที่ ๔, ๕ และ ๖ ตำบลบ้านใหม่ อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช

ในช่วงเวลาดังกล่าวนี้ สถานีวิทยุโทรทัศน์ดาวเทียม ช่อง ๑๑ นครศรีธรรมราช ได้ถ่ายทอดสดตลอดเวลา ๑ ชั่วโมง และเข้ารายการกล่าวถึงสภาพน้ำท่วมจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใ้ต้ ช่อง ๑๑ กรุงเทพมหานคร เพื่อสื่อสารเกี่ยวกับน้ำท่วมในจังหวัดนครศรีธรรมราชและภาคใต้ไปสู่พื้นที่ต่างๆ

ประมวลภาพ

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP