ข่าวทั่วไป

คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านควนสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปังเมื่อเร็วๆ นี้ คณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนบ้านควนสระ จังหวัดสุราษฏร์ธานี จำนวน 300 คน เข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปัง เพื่อศึกษาเรื่องราวของโบราณสถานในอำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร. สืบพงศ์ ธรรมชาติ ผู้อำนวยการอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้

TOP