ข่าวทั่วไป

ขอเชิญชมโบราณสถานตุมปัง ในงาน “วลัยลักษณ์ EXPO”

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์เปิดให้ประชาชนและผู้ที่สนใจเข้าเยี่ยมชมโบราณสถานตุมปังในรูปแบบภาพเสมือนจริงโดยการใช้เทคโนโลยีสร้างภาพเสมือนจำลองโบราณสถานตุมปังในอดีต และผู้ที่เข้าเยี่ยมชมจะได้สัมผัสภาพบรรยากาศย้อนเวลาในสมัยรุ่งเรืองของโบราณสถานตุมปัง ในงาน “วลัยลักษณ์ EXPO” ระหว่างวันที่ 24 มีนาคม ถึง วันที่ 1 เมษายน 2560

ผู้สนใจสามารถติดต่อเข้าชมโบราณสถานตุมปังได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทรศัพท์ 0-7567-2508 – 10

TOP