ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ จัดกีฬาสีร่วมใจใต้ร่มพระบารมี น้อมเกล้าฯถวายอาลัยในหลวงรัชกาลที่ 9 ท่ามกลางสายฝนองค์การบริหารองค์การนักศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดกิจกรรมกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยประจำปีการศึกษา 2559 ภายใต้แนวคิด “กีฬาสีร่วมใจใต้ร่มพระบารมี” เพื่อน้อมรำลึกและถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างประชาคมวลัยลักษณ์และเป็นเวทีแสดงออกในทางสร้างสรรค์ของนักศึกษา โดย รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ม.วลัยลักษณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขัน มีนักศึกษาเข้าร่วมท่ามกลางสายฝนกว่า 1,000 คน เมื่อวันที่ 26 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ สนามกีฬากลาง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า การจัดกิจกรรมโดยองค์การบริหาร องค์การนักศึกษา สำนักวิชา ชมรมและหน่วยงานต่างๆ ของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ถือเป็นสิ่งที่ดี เพราะกีฬาเป็นสื่อสร้างสรรค์อันดีระหว่างนักศึกษา บุคลากร อาจารย์ หน่วยงานต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ส่งเสริมความสามัคคี ความมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย สิ่งสำคัญของการแข่งขันกีฬาดังกล่าวยังเป็นเวทีให้นักศึกษาที่มีความสามารถทางด้านกีฬาได้แสดงออกและพัฒนาศักยภาพของตนเอง เพื่อก้าวไปเป็นตัวแทนของนักศึกษาไปร่วมแข่งขันกีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทยต่อไปด้วย

ทั้งนี้ โครงการกีฬาสีภายในมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ประจำปีการศึกษา 2559 มีการแบ่งกิจกรรมออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่ กิจกรรมแข่งกีฬาและกิจกรรมกีฬาสีร่วมใจใต้ร่มพระบารมี โดยกิจกรรมการจัดการแข่งขันกีฬา มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาแสดงออกซึ่งทักษะด้านกีฬา ส่งเสริมสุขภาพ ส่งเสริมความสามัคคี ความเป็นคนมีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย โดยได้รับความร่วมมือจากชมรมกีฬา 5 ชมรม ได้แก่ ชมรมฟุตบอล ชมรมวอลเลย์บอล ชมรมแบตมินตัน ชมรมบาสเก็ตบอล และชมรมเปตอง

ในส่วนของกิจกรรมกีฬาสีร่วมใจใต้ร่มพระบารมี เป็นส่วนของกิจกรรมที่คณะสีต่างๆ 6 คณะสี ได้แก่ สูรย์ส่องหล้า (สีแดง) , จันทราฉายแสง (สีเหลือง), นภสูรศิริชัย (สีชมพู) , นภากาศสำแดง (สีน้ำเงิน) ,ไพรแผลงจำรูญ (สีเขียว) และกฤษนัยเศวตศิลา (สีขาว) ได้ร่วมใจกันแสดงออกผ่านกิจกรรมขบวนพาเหรด , กิจกรรมเชียร์หลีดเดอร์ และกิจกรรมเชียร์ ท่ามกลางบรรยากาศของสายฝนที่โปรยปรายลงมาตลอดการจัดกิจกรรม แต่ก็ไม่เป็นอุปสรรคต่อการจัดกิจกรรมในครั้งนี้แต่อย่างใด

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นางสาวณัฐกฤตา บุญศิริ นักศึกษาช่วยงานส่วนประชาสัมพันธ์

TOP