เชิญชมรายการเช้านี้ที่เมืองนคร ตอน "ศักยภาพสำนักวิชาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพกับการรับใช้สังคม" (รายการสด) ทาง สถานีโทรทัศน์ NBT นครศรีธรรมราช