สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ที่โรงเรียนวัดคงคาล้อม