ข่าวการศึกษา

สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการ ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย ที่โรงเรียนวัดคงคาล้อม

สโมสรนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ร่วมกับ ส่วนกิจการนักศึกษา จัดโครงการ "ฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัย" ณ โรงเรียนวัดคงคาล้อม อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา โดยมี อาจารย์ ดร.ทนง เอี่ยวศิริ รักษาการแทนรองคณบดีสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร นำนักศึกษาจิตอาสาและนักศึกษาสโมสรนักศึกษา สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร ประมาณ 45 คน เข้าร่วมกิจกรรม โดยได้ร่วมกันทำความสะอาดบริเวณชั้นล่างของอาคารที่ถูกน้ำท่วม ซึ่งส่วนใหญ่เป็นห้องเรียน ส่วนห้องสมุดได้ทำความสะอาดและคัดแยกหนังสือและเอกสารต่างๆ ที่ยังใช้ได้ให้เป็นระเบียบ และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบโรงเรียนที่มีดินโคลนมาทับถม รวมทั้งเก็บรวบรวมโต๊ะเก้าอี้ที่ลอยน้ำไปขณะเกิดน้ำท่วมกลับคืนมาใช้ประโยชน์

ภาพกิจกรรม

TOP