ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ดึงครูฝึกตำรวจ อบรมเข้ม พนักงาน รปภ.มวล. พร้อมเตรียมติดตั้งระบบCCTV ดูแลความปลอดภัย 24 ชม.เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) เป็นประธานเปิดโครงการฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ให้กับพนักงานรักษาความปลอดภัยของ มวล. ซึ่งโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง มวล. และกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช ร่วมกันจัดขึ้น โดยมี คุณอุทัย แกล้วกล้า ผู้จัดการโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง พ.ต.ท.ธวัชชัย พิมเสน รอง ผกก.ป.สภ.ท่าศาลา ได้รับมอบหมายจาก พล.ต.ต วันไชย เอกพรพิชญ์ ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช คณะครูฝึกตำรวจ และพนักงาน รปภ.มวล. เข้าร่วมจำนวน 125 คน ที่ห้องประชุม ชั้น 2 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวในพิธีเปิดว่า ระบบรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์มีส่วนสำคัญต่อการตัดสินใจของผู้ปกครองที่จะส่งบุตรหลานมาเรียน ณ สถาบันแห่งนี้ ดังนั้น หน่วยรักษาความปลอดภัย(รปภ.) จึงมีความจำเป็นต้องปรับปรุงระบบให้มีความเป็นมาตรฐานมากขึ้น ทาง ม.วลัยลักษณ์ ตระหนักและเห็นถึงความสำคัญในเรื่องดังกล่าว จึงได้ร่วมมือกับกองกำกับการสืบสวน ตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช จัดโครงการฝึกอบรมรักษาความปลอดภัยสถานที่ราชการ ให้กับพนักงาน รปภ.ของ ม.วลัยลักษณ์ เพื่อให้ รปภ.ปฏิบัติหน้าที่ดูแลความปลอดภัยให้แก่เจ้าหน้าที่ อาจารย์ และนักศึกษาของมหาวิทยาลัยแห่งนี้อย่างมีประสิทธิภาพ

“นอกจากการปรับปรุง รปภ.แล้ว มหาวิทยาลัยจะมีการติดตั้งกล้อง CCTV ตามจุดต่างๆ ให้ครอบคลุมทั้งมหาวิทยาลัย พร้อมทั้งมีห้อง Control Room คอยดูแลตรวจตราเหตุการณ์ต่างๆ ภายในมหาวิทยาลัย ตลอด 24 ชั่วโมง หากเกิดเหตุการณ์ไม่ปกติ เจ้าหน้าที่ รปภ.จะรายงานตรงต่อผู้บังคับบัญชาทราบและเข้าถึงเหตุการณ์ได้ทันท่วงที พร้อมทั้งเชื่อมโยงกับระบบส่งต่อไปยังตำรวจได้อย่างรวดเร็ว ทั้งนี้ขอให้พนักงาน รปภ.ทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความภาคภูมิใจ คิดว่า มวล.เป็นบ้านของท่าน เป็นทรัพย์สินของท่าน ช่วยกันทำหน้าที่พิทักษ์และดูแลความปลอดภัยให้แก่นักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณครูฝึกจากกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธร จ.นครศรีธรรมราช และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่มาให้ความรู้และฝึกอบรมให้แก่ รปภ.ในครั้งนี้ด้วย ” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

สำหรับหลักสูตรการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วย การอบรมให้ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายเบื้องต้น การวิทยุสื่อสาร ฝึกการสังเกตบุคคล ยานพาหนะและวัตถุต้องสงสัย การฝึกบุคคลแถวชิดและบุคคลท่ามือเปล่า ฝึกบุคคลท่ามือเปล่า การทำความเคารพ ฝึกการรายงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. และการต่อสู้ป้องกันตัวด้วยมือเปล่า

ประมวลภาพ

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยส่วนประชาสัมพันธ์และโครงการพัฒนาระบบบริการกลาง

TOP