ม.วลัยลักษณ์ ดึงครูฝึกตำรวจ อบรมเข้ม พนักงาน รปภ.มวล. พร้อมเตรียมติดตั้งระบบCCTV ดูแลความปลอดภัย 24 ชม.