ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Macromolecule Crystallography"