ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ขอเชิญผู้สนใจร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "Macromolecule Crystallography"

สำนักวิชาเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ร่วมกับสถาบันวิจัยแสงซินโครตรอน (องค์การมหาชน) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "Macromolecule Crystallography" ระหว่างวันที่ 16 – 17 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องปฏิบัติการเภสัชศาสตร์ อาคารเครื่องมือและวิทยาศาสตร์ 6 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียน

ทั้งนี้ รับจำนวนจำกัดเพียงแค่ 40 ท่าน รายละเอียดโครงการ กำหนดการ และลงทะเบียนสมัครเข้าร่วมการประชุม สามารถดูได้ที่ http://goo.gl/forms/I7IVRHRqk10fBjkV2 หมดเขตรับสมัครในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://goo.gl/forms/I7IVRHRqk10fBjkV2

TOP