สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกรและนักพูดอย่างมืออาชีพ