ข่าวทั่วไป

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกรและนักพูดอย่างมืออาชีพ

สำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดอบรมหลักสูตร ก้าวสู่การเป็นสุดยอดพิธีกรและนักพูดอย่างมืออาชีพ จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมฝึกอบรมในระหว่างวันที่ 15-16 มิถุนายน 2560 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าที่พัก) ผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญาเข้าร่วมฝึกอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามต้นสังกัด

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-942874-5 โทรสาร 053-942874 หมดเขตรับสมัครวันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560

TOP