ข่าวจากหน่วยงานภายนอก

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร สร้างสมรรถนะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรหลักสูตร สร้างสมรรถนะการนำเสนองานอย่างมืออาชีพ ในระหว่างวันที่ 29-30 มิถุนายน 2560 ณ ห้องอินทนิล ชั้น 1 ค่าลงทะเบียนท่านละ 4,000 บาท จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจฝึกอบมรมในวันเวลาดังกล่าว และผู้ที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญาเข้าร่วมอบรมได้โดยไม่ถือเป็นวันลาและสามารถเบิกค่าใช้จ่ายได้ตามต้นสังกัด

ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 053-942874-5 โทรสาร 053-942874 หมดเขตการรับสมัคร วันที่ 16 มิถุนายน 2560

TOP