ข่าวทั่วไป

นักศึกษา วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช เรียนรู้ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์คณะครูและนักศึกษา ปวส. 2 การเลขานุการ และ ปวส. 2 การจัดการสำนักงาน วิทยาลัยอาชีวศึกษานครศรีธรรมราช จำนวน 41 คน ศึกษาเรียนรู้ระบบงานสารบรรณอิเล็คทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โดยมีคุณประไพ ศรีบุญเอียด เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ส่วนสารบรรณและอำนวยการ เป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 27 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้องตุมปัง ชั้น 3 อาคารบริหาร

TOP