สุดยอด!เด็กนิเทศ มวล. คว้ารองอันดับ 2 ประกวด KFC Community Hero