ข่าวเด่น

สุดยอด!เด็กนิเทศ มวล. คว้ารองอันดับ 2 ประกวด KFC Community Heroทีมนักศึกษานิเทศศาสตร์ ม.วลัยลักษณ์ (มวล.) คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขัน KFC Community Hero รับโล่รางวัลและเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมรับ Gift Voucher ทานไก่ฟรีอีก 10,000 บาท

หลังจากที่นักศึกษาหลักสูตรนิเทศศาสตร์ สำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 ม.วลัยลักษณ์ ทีม WU KFC ประกอบด้วย นายอรรณพ เทพอักษร นางสาวจุฑาพิชญ์ แก้วตาล นางสาวพิมพ์พิศา แสงมณี และนางสาวฐิติมา ภิรมย์รส ซึ่งมี อาจารย์ ดร.อัตนันท์ เตโชพิศาลวงศ์ รองคณบดีสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์และอาจารย์ประจำหลักสูตรนิเทศศาสตร์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ผ่านเข้ารอบ 15 ทีมสุดท้าย การประกวดระดับประเทศ โครงการ KFC Community Hero เป็นตัวจริงเพื่อสังคม ซึ่งมีนิสิต นักศึกษา เข้าร่วมแข่งขันกว่า 600 ทีมทั่วประเทศ

โดยในรอบ 15 ทีมสุดท้าย ทีม WU KFCได้รับเงินสนับสนุนให้จัดทำแผนประชาสัมพันธ์เพื่อสังคม (CSR) ภายใต้ชื่อโครงการตะลอนทัวร์เชิดชูมโนราห์สู่ชุมชน จำนวน 20,000 บาท และในช่วงเดือนธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ทีม WU KFC ได้จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่องจนสามารถผ่านเข้ารอบ 5 ทีมสุดท้ายในฐานะตัวแทนภาคใต้

ล่าสุดเมื่อวันที่ 30 มกราคม 2560 ที่ผ่านมา เคเอฟซีประเทศไทย ได้ประกาศผลการประกวด KFC Community Hero ออกมาแล้วผลปรากฏว่า ทีม WU KFC สามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 รับโล่รางวัลและเงินทุนการศึกษา 50,000 บาท พร้อมรับ Gift Voucher ทานไก่ฟรีอีก 10,000 บาท

ทั้งนี้โครงการตะลอนทัวร์เชิดชูมโนราห์สู่ชุมชน เป็นโครงการที่เห็นถึงความสำคัญของวัฒนธรรมไทย อย่างเช่นมโนราห์ อันเป็นศิลปะที่น้อยคนนักจะสานต่อ ทางกลุ่ม WU KFC จึงได้จัดทำโครงการเพื่อส่งเสริมให้คนรุ่นใหม่ใส่ใจในศิลปวัฒนธรรม และร่วมกันสืบสานความเป็นไทยอันทรงคุณค่าต่อไป

ผู้สนใจสามารถเข้าไปชมรายละเอียดได้ที่ facebook.com ค้นหา “ตะลอนทัวร์เชิดชูมโนราห์สู่ชุมชน” นักศึกษายังร่วมกับชุมชนสานต่อการอนุรักษ์มโนราห์ต่อไป ซึ่งโครงการที่นักศึกษาริเริ่มยังไม่สิ้นสุดพร้อมการประกวด

ข่าวโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์
ภาพโดยสำนักวิชาสารสนเทศศาสตร์

TOP