ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ตำแหน่งคนงาน โครงการศูนย์สาธิตและพัฒนานวัตกรรมเกษตรเทิดพระเกียรติ ร.9