ข่าวสมัครงาน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ตามที่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2560 ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป โครงการจัดตั้งสถาบันภาษามหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จำนวน 2 อัตรา ตามประกาศมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เรื่องรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 3/2560 ลงวันที่ 10 มกราคม 2560 นั้น

บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการประเมินคุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครตามขั้นตอนที่ 1 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและกำหนดการสอบ ดังนี้

1. รายชื่อ
001 นางสาวฝนทิพย์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
002 นางสาววิลาวรรณ ปักสง
004 นางสาวธีรนันท์ ชำนาญกิจ
005 นายอดิสรณ์ คำสง
006 นางสาวพรรณิกา จำรัศฉาย
008 นายณัฐพงศ์ เอ้งฉ้วน
009 นางสาวชลิดา แนบเนียนการ
012 นางสาวนันทิกา จันทร์วิทัน

2. กำหนดการสอบ
วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 15/6 อาคารบริหาร ชั้น 2 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จ.นครศรีธรรมราช


TOP