ข่าวเด่น

คณะผู้บริหาร ม.วลัยลักษณ์ เฝ้ารับเสด็จฯ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เสด็จทรงเยี่ยมและพระราชทานถุงยังชีพแก่ผู้ประสบอุทกภัย ณ อำเภอจุฬาภรณ์ จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา โดยมีนายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช หัวหน้าส่วนราชการพลเรือน ตุลาการ ทหาร ตำรวจ เหล่ากาชาดจังหวัด แม่บ้านทหาร แม่บ้านตำรวจ และประชาชนเฝ้ารับเสด็จ

โอกาสนี้ ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. ชิตณรงค์ ศิริสถิตย์กุล รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการสังคม อาจารย์ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม นายแพทย์จรัส จันทร์ตระกูล รักษาการแทนผู้อำนวยการศูนย์การแพทย์ฯ และบุคลากรของ ม.วลัยลักษณ์ ร่วมเฝ้ารับเสด็จด้วยข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP