น.ศ. วิศวะฯ มวล. คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 3 แข่งขันคอนกรีตมวลเบา ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี