ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

สำนักวิชาการจัดการ ม.วลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษโดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา "Creativity's Value and Innovation" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6”

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมฟังบรรยายพิเศษ โดย ดร.อาจอง ชุมสาย ณ อยุธยา หัวข้อ "Creativity's Value and Innovation" ในการประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research National Conference # 6) ในวันศุกร์ที่ 19 พฤษภาคม 2560 เวลา 09.30 - 10.45 น. ณ โรงแรมทวินโลตัส จังหวัดนครศรีธรรมราช

ผู้สนใจสามารถลงทะเบียนเข้าร่วมงานและฟังบรรยายได้ตั้งแต่บัดนี้ถึง 5 พฤษภาคม 2560 ที่ www.wmsconference.net (เมนู ลงทะเบียนออนไลน์)


ชำระค่าลงทะเบียนภายใน 31 มี.ค. 2560 > 1,000 บาท

ชำระค่าลงทะเบียนภายใน   5 พ.ค. 2560 > 1,500 บาท

ชุดลงทะเบียนประกอบด้วย: กระเป๋าเอกสาร (Two-way)+แฟลชไดรฟ์ 8 GB+ อาหารกลางวันแบบบุฟเฟ่ต์ + เข้าร่วมชมงานและฟังการนำเสนอได้ทุกโซน


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
เลขที่ 222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 00018
โทร. 075-672-227 คุณปรุงภัณฑ์ พันธรักษ์


ข่าวที่เกี่ยวข้อง

สำนักวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (WMS) จัดประชุมวิชาการระดับชาติ “วลัยลักษณ์วิจัยทางการจัดการ ครั้งที่ 6” (WMS Management Research Conference # 6)

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://www.wmsconference.net

TOP