นักวิชาการ ม.วลัยลักษณ์ พบเชื้อราไตรโคเดอร์มาสายพันธุ์ใหม่ NST-009 เตรียมนำไปช่วยเหลือเกษตรกร ฟื้นฟูพืชหลังน้ำท่วม