ข่าวเด่น

ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับสโมสรไลออนส์คลับประเทศญี่ปุ่น ปลูกโกงกางกว่า 1,500 ต้น เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ณ บ้านสระบัว จ.นครศรีธรรมราชมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์โดยสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร ร่วมกับ สโมสร ซิซึโอกะ ทาซิบาน่า ไลออนส์ คลับ (Shizuoka Tachibana Lions Club) ประเทศญี่ปุ่นและเครือข่ายพันธมิตร ปลูกโกงกางใบใหญ่ กว่า 1,500 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ณ ต.สระบัว อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช เมื่อวันเสาร์ ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา

โอกาสนี้ รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการต่างประเทศ เป็นประธาน อาจารย์สุธีระ ทองขาว อาจารย์ประจำสำนักวิชาวิศวกรรมศาสตร์และทรัพยากร กล่าวรายงานและต้อนรับผู้เข้าร่วมโครงการ คุณคาซูโอะ ซาโนะ ประธานสโมสร ซิซึโอกะ ทาซิบาน่า ไลออนส์ คลับ กล่าวแสดงความขอบคุณ พร้อมด้วย อาจารย์ ดร.พงศธร เดชาติวงศ์ ณ อยุธยา ผู้กำกับดูแล ส่วนวิเทศสัมพันธ์ นักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และสมาชิกสโมสร ซิซึโอกะ ทาซิบาน่า ไลออนส์ คลับ (Shizuoka Tachibana Lions Club) เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนในครั้งนี้ กว่า 200 คน

รองศาสตราจารย์ ดร.สุรินทร์ ไหมศรีกรด กล่าวว่า ชาววลัยลักษณ์รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับสโมสร ซิซึโอกะ ทาซิบาน่า ไลออนส์ คลับ ในการปลูกป่าชายเลนอีกครั้ง นับเป็นความร่วมมือเป็นระยะเวลานาน ในการพยายามสร้างพื้นที่ป่าชายเลนอันอุดมสมบูรณ์ให้แก่ชุมชนบ้านสระบัว ซึ่งอดีตเคยเป็นพื้นที่ประสบปัญหาน้ำทะเลกัดเซาะชายฝั่ง ด้วยความร่วมมือดังกล่าวของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์กับสโมสรไลออนส์ คลับและหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ อาทิ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทำให้วันนี้ปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งของชุมชนบ้านสระบัวลดลง อีกทั้งยังเป็นการสร้างความมั่นคงด้านทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม ความมั่นคงด้านแหล่งอาหารตามธรรมชาติ และเป็นการฟื้นฟูระบบนิเวศอีกด้วย

จากนั้น คุณคาซูโอะ ซาโนะ มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยแก่มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์และมหาวิทยาลัยหาดใหญ่เพื่อใช้ในการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ตามโอกาสต่างๆ ของทั้ง 2 มหาวิทยาลัยต่อไป

การดำเนินการที่ผ่านโครงการปลูกป่าชายเลน ณ ชุมชนบ้านสระบัวที่ผ่านมา ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากสมาชิกไลออนส์ คลับ (Shizuoka Tachibana Lions Club) เพื่อปลูกป่าชายเลนผ่านหน่วยงานที่รับผิดชอบในจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นประจำทุกปี นอกจากนี้ยังเป็นการสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างไทย-ญี่ปุ่น และมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ได้มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 5 มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นต้น เพื่อเปิดโอกาสในนักศึกษาและบุคลากรได้เข้าร่วมปลูกป่าชายเลนเป็นประจำทุกปี เพื่อเพิ่มพื้นที่ป่าชายเลนในการให้บริการแก่สิ่งแวดล้อมและชุมชน ได้แก่ ผลิตออกซิเจน เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำวัยอ่อน เป็นแหล่งอาหาร เพิ่มความสมบูรณ์ให้แก่ระบบนิเวศ ลดความแรงลม ป้องกันการกัดเซาะชายฝั่ง เป็นต้น จากการร่วมมือกันในการปลูกป่าชายเลน ทำให้พื้นที่ป่าชายเลนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง เพื่อประโยชน์ต่อไปในอนาคตประมวลภาพ

ข่าว/ภาพ โดย น.ส.ชลธิชา ปานแก้ว ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP