ม.วลัยลักษณ์ ร่วมกับสโมสรไลออนส์คลับประเทศญี่ปุ่น ปลูกโกงกางกว่า 1,500 ต้น เพิ่มพื้นที่ป่าชายเลน ณ บ้านสระบัว จ.นครศรีธรรมราช