ข่าวทั่วไป

ขอเชิญร่วมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๖๐ และทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างหลาทวดตุมปัง

อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ขอเชิญร่วมทำบุญทวดตุมปัง ประจำปี ๒๕๖๐ และทอดผ้าป่าสามัคคีสร้างหลาทวดตุมปัง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐- ๑๕.๐๐ น. ณ โบราณสถานตุมปัง มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ พร้อมร่วมจัดทำพุ่มผ้าป่าในนามหน่วยงาน และนำปิ่นโต อาหารคาวหวานถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน ๕ รูป

ทั้งนี้ สามารถดาวโหลดกำหนดการและแบบตอบรับเข้าร่วมงานได้ที่ http://cultural.wu.ac.th/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยวลัยลักษณ์ โทรสาร ๐–๗๕๖๗–๒๕๐๗ โทรศัพท์ ๐-๗๕๖๗-๒๕๐๘-๑๐

แบบตอบรับเข้าร่วมงาน
กำหนดการทำบุญทวดตุมปัง-2560

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://cultural.wu.ac.th/

TOP