ข่าวทั่วไป

ประเพณีมาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุนครศรีธรรมราช ปี พ.ศ.๒๕๖๐

จังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชน จัดกิจกรรมประเพณี มาฆบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ ระหว่างวันที่ ๗-๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ บริเวณวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช และสนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช จะรับผ้าพระราชทาน ๕ ผืน ของห้าพระองค์ ซึ่งสมโภชที่อำเภอปากพนัง จุดเริ่มต้นของผ้าขึ้นธาตุหรือผ้าพระบฏ วันที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ช่วงบ่ายที่หน้าศาลาประดู่หก และวันที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ จะมีการแห่ผ้าพระบฏพระราชทานและผ้าพระบฏผืนอื่นๆ จากสนามหน้าเมืองไปยังวัดพระบรมธาตุนครศรีธรรมราช เพื่ออานิสงส์ที่จะได้จากการปฏิบัติบูชาและร่วมรักษาประเพณีที่สืบทอดมายาวนาน

โอกาสนี้ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จึงขอเชิญชวนทุกท่านร่วมกิจกรรมในวัน เวลา ดังกล่าว โ

     ประเพณีเก่ากาลนานเนิ่นแล้ว บรรพชนแน่แน่วร่วมรักษา
ประเพณีที่เรียกมาฆบูชา สืบเนื่องจากพระพุทธาสมณโคดม
     ณ วัดเวฬุวันมหาวิหาร พระภิกษุสืบสานพุทธธารผสม
มาพร้อมกันมุ่งมั่นอย่างเกลียวกลม มิได้นัดหมายระดมหนึ่งพันสองร้อยห้าสิบองค์
     ตรงวันเพ็ญเด่นดวงโชติช่วงบุหลัน เอหิภิกขุทั้งนั้นพรรณระหง
พระพุทธเจ้าเกล้ามนุษย์โลกุตรวงศ์ หลั่งพระธรรมไหลลงสู่โลกา
     ชื่อโอวาทปาฏิโมกข์ปลดโศกทุกข์ ละเว้นชั่วโรมรุกปลุกตัณหา
ทำความดีได้มีสุขทุกเวลา ทำจิตใจให้สง่าสงบเย็น
     ในวันนี้ที่ศรีธรรมราชมหานครแต่ก่อนเก่า รวมตัวเข้าสร้างประเพณีดั่งที่เห็น
นำผ้าพระบฏงดงามดั่งเดือนเพ็ญ ผืนผ้าเด่นด้วยจิตรกรรมพระสัมมา
     ตามตำนานนานนมพระบรมธาตุ เมืองนครศรีธรรมราชสื่อเนื้อหา
ชาวปากพนังแห่งศรีธรรมราชนครา พบผืนผ้าสีขาวยาวเหลือเกิน
     ลอยติดฝั่งชายทะเลเอ๊ะสงสัย ผ้าอะไรช่างงามตาน่าสรรเสริญ
จึงร่วมแห่ผ้าประเสริฐทูนเทอดเทิน มุ่งหน้าเดินสู่ราชวังหวังผู้นำ
     พระนามพระเจ้าศรีธรรมาโศกราช อภิวาทน์ถวายผ้าพระบฏงดงามขำ
ทรงให้ซักประจักษ์ภาพซาบซึ้งธรรม สัญลักษณ์เรื่องเลิศล้ำพระพุทธองค์
     เมื่อถึงวันสำคัญสุขหรรษา ทรงให้แห่ผ้าศักดิ์สิทธิ์จิตระหง
รอบเมืองนครศรีธรรมราชศาสน์ดำรง จบด้วยเอาห่มองค์พระบรมเจดีย์
     เพื่อเป็นพุทธบูชาเกิดอานิสงส์ บุญเป็นธงนำให้ได้สุขศรี
ปัจจุบันและอนาคตชาติผุดผาดชีวี ในวันวิสาขปุณมีสืบกันมา
     ต่อมาเปลี่ยนเป็นแห่ในวันมาฆบูชาปุณมาส ฝนไม่สาดให้ยุ่งยากมากปัญหา
สะดวกสบายกายใจการไปมา ประกอบการได้คุ้มค่าที่เดินทาง
     เรียกกันว่า “ประเพณีบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ” สืบทอดสู่ทายาทมิอางขนาง
ปัจจุบันมีผ้าพระบฏพระราชทานสารสื่อกลาง เจิดกระจ่างห้าพระองค์ทรงเมตตา
     ประเพณีบูชาแห่ผ้าขึ้นธาตุ จึงมิควรจะขาดบุญศาสนา
อานิสงส์ธงชัยในชีวา จึงควรไปแห่ผ้าพระบฏเอย
   
   
  อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์
รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ ประพันธ์
พฤหัสบดี ๙ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๐

TOP