รศ.ดร. เดวิด เจมส์ ฮาร์ดิง ได้รับเชิญให้เป็น Invited Speaker ในงานประชุมวิชาการ PACCON 2017 พร้อมด้วยคณาจารย์และนักศึกษาจากสาขาวิชาเคมี สำนักวิชาวิทยาศาสตร์ เข้าร่วมนำเสนอผลงานวิจัย