ข่าวสุขภาพและกีฬา

ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขัน “ เซปักตะกร้อ Walailak Expo 2017 ”

ระเบียบการแข่งขันเซปักตะกร้อ Walailak expo 2017

1. ใช้กติกาเซปักตะกรัอของสหพันธ์เซปักตะกร้อนานาชาติ (ISTAF) รอบแรกและรอบ 8 ทีม ทำการแข่งขัน 15 คะแนน สำหรับรอบ 4 ทีมและรอบชิงชนะเลิศแข่งขัน 21 คะแนน ทีมที่ชนะต้องชนะ 2 ใน 3 เซ็ต

2. ประเภท : ทีมเดี่ยวทั่วไป (ชาย) จำกัดตัวผู้เล่น ทุกคนต้อง ขาว-ขาว ยกเว้นอายุเกิน 40 ปี ปล่อยหมด

3. ไม่จำกัดรูปแบบการเสิร์ฟ

4. จัดแข่งขันในวันอังคารที่ 28 มีนาคม 2560 เวลา 8.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารพลศึกษา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ (สถานที่อาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของการจัดงาน)

5. ค่าสมัครการแข่งขันทีมละ 500 บาท มหาวิทยาลัยจะดำเนินการออกใบเสร็จและรับใบเสร็จได้ในวันที่ทำการแข่งขัน

6. รับสมัครจำนวน 24 ทีม สำหรับทีมที่ยืนยันการสมัคร จะต้องโอนค่าสมัครภายในวันที่ 15 มีนาคม 2560 เข้าบัญชีธนาคารกรุงไทย นายธรรมรง เอียดคง เลขที่บัญชี 828-0-28065-0 สาขาท่าศาลา และแจ้งผลการโอนเงินที่ โทร. 086-2747254 หรือ 075-673000 ต่อ 2948 ทีมใดที่ไม่ชำระค่าสมัครตามที่กำหนด ให้ถือว่าไม่มีสิทธิ์เข้าร่วมการแข่งขัน

7. สำหรับเงินรางวัลและถ้วยรางวัลมีดังนี้

ทีมชนะเลิศ เงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 1 เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 2 เงินรางวัล 2,000 บาท พร้อมถ้วยรางวัล
ทีมรองชนะเลิศอันดับ 3 เงินรางวัล 1,000 บาท


8. คณะกรรมการดำเนินการแข่งขันจะดำเนินการจับฉลาก และจัดทีมการแข่งขันและจะแจ้งให้ทุกทีมทราบในวันที่ 26 มีนาคม 2560 ทาง Facebook: ชมรม เซปักตะกร้อวลัยลักษณ์

**สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม** ได้ที่ นายธรรมรง เอียดคง โทรศัพท์ 086-2747254 ชมรมเซปักตะกร้อมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ใบสมัครตะกร้อเอ็กโป 2017

รายละเอียดเพิ่มเติม : http://dsa.wu.ac.th

TOP