ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร

โครงการ การเพิ่มมูลค่าด้วย การจัดการนาข้าว เครื่องอบข้าวเปลือกและพัฒนาผลิตภัณฑ์ข้าวพันธุ์พื้นเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช ประกาศผลผู้ชนะเลิศการประกวดออกแบบบรรจุภัณฑ์สำหรับใส่ข้าวสาร ดังนี้

รางวัลประกอบด้วย
ประกอบด้วย เกียรติบัตร และทุนการศึกษา
– รางวัลชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 15,000 บาท
– รางวัลรองชนะเลิศ จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 10,000 บาท
– รางวัลชมเชย จำนวน 1 รางวัล รางวัลละ 3,000 บาท

มีรายชื่อดังต่อไปนี้

รางวัลชนะเลิศ
นายจักรพันธุ์ เบญจวิญญู สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัลรองชนะเลิศ
นายฐปธน เฉลิมพนาพันธ์ สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ

รางวัลชมเชย
นางสาวกชพร รูปปัจจัย สำนักวิชาสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://ird.wu.ac.th

TOP