ข่าววิชาการ-วิจัย-สัมมนา

ม.วลัยลักษณ์ อบรมเกษตรกร ให้ความรู้การจัดการแม่พันธุ์โคอย่างมืออาชีพเมื่อวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ผ่านมา ศูนย์บริการวิชาการ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดโครงการ การอบรมหลักสูตร การจัดการแม่พันธุ์โคเพื่อการผลิตลูกและการเลี้ยงโคขุนมืออาชีพ ครั้งที่ 1 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมให้เกษตรกรเป็นผู้เลี้ยงโคอย่างมืออาชีพ พร้อมทั้งมีการเปิดรับสมาชิกกลุ่มผู้เลี้ยงโคแม่พันธุ์และโคขุน โดยในพิธีเปิดการอบรม ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดีม.วลัยลักษณ์ เป็นประธานเปิดการอบรม ดร.วันสุรีย์ พรหมภัทร ผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการ ให้การต้อนรับผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตรดังกล่าวประมาณ 83 คน ที่ห้องประชุม 203 อาคารวิทยาศาสตร์การกีฬา มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

โอกาสนี้ ดร.ไพโรจน์ นวลนุ่ม ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายชุมชนและประชาสังคม กล่าวถึงความเป็นมาของโครงการและระเบียบการเป็นสมาชิกโครงการ อาจารย์จันทร์ทิรา วงศ์เณร อาจารย์ประจำสำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร บรรยายหัวข้อ “การคัดเลือกสายพันธุ์โคที่นิยมเลี้ยงในประเทศไทย” และคุณเรืองชัย วัจนสาร บรรยายหัวข้อ “แนะนำทางรวยด้วยการเลี้ยงโคขุน”

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดยนายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP