ข่าวทั่วไป

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดระบบรถบริการผู้เข้าร่วมงาน Walailak Expo

การจัดงาน Walailak Expo สถาปนามหาวิทยาลัย ครบ 25 ปี เป็นโอกาสต้อนรับผู้เข้าร่วม งานเกษตรแฟร์ งานประชุมวิชาการ และงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านวลัยลักษณ์ ในการนี้เพื่อให้ผู้เข้าร่วมมีความสะดวกในการชมงาน สามารถเดินทางสัมผัสบรรยากาศทุกส่วนอย่างทั่วถึงโดยจอดรถส่วนตัวไว้เพียงครั้งเดียวที่จุดเดียว มหาวิทยาลัยจึงได้จัดรถบริการเชื่อมโยงส่วนต่างๆ ของงาน ดังนี้

-สายสีม่วง นำผู้เข้าร่วมงานจากหน้ามหาวิทยาลัย ผ่านอาคารวิจัยวิทยาการสุขภาพ เกษตรแฟร์ อาคารไทยบุรี มุ่งสู่ศูนย์กีฬา
-สายสีแสด วนรอบเขตการศึกษา ผ่านส่วนสำคัญที่จัดงานประชุมวิชาการ (อาคารนวัตกรรม) และงานมหกรรมวิชาการเปิดบ้านวลัยลักษณ์ (อาคารไทยบุรี ศูนย์เครื่องมือฯ อาคารหัวตะพาน ศูนย์บรรณสารฯ)
-สายสีเขียว จากอาคารไทยบุรี ผ่านศูนย์เครื่องมือฯ อาคารฯนวัตกรรม อาคารหัวตะพาน โรงแรมเรือนวลัย มุ่งสู่อุทยานพฤกษศาสตร์
-สายสีน้ำตาล จากอาคารไทยบุรี นำเยี่ยมชม โบราณสถานตุมปัง
-สายสีชมพู จากศูนย์กีฬา นำเยี่ยมชม ฟาร์มมหาวิทยาลัย

ระบบรถ 5 สาย นี้ได้รับการออกแบบโดยนายซูกิมพลี นิจิบุหลัด โครงการอุทยานวิทยาศาสตร์ภาคใต้ ซึ่งมีแผนจะเชื่อมโยงกับนวัตกรรมอื่นๆ และมหาวิทยาลัยจะได้ประกาศ รอบเวลาของรถบริการ และ พื้นที่ที่จอดรถส่วนตัวและรถบัสนำคณะ ในลำดับต่อไป


รายละเอียดเพิ่มเติม : http://expo.wu.ac.th/index.php

TOP