เชิญร่วมกิจกรรม "รอยพระบาทยาตรายังจารึก" ณ โรงละคร อบจ. สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช