ข่าวทั่วไป

เชิญร่วมกิจกรรม "รอยพระบาทยาตรายังจารึก" ณ โรงละคร อบจ. สนามหน้าเมืองนครศรีธรรมราช

องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ร่วมกับอาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ จัดนิทรรศการและเสวนา "รอยพระบาทยาตรยังจารึก..." ที่โรงละคร อบจ.สนามหน้าเมือง ในวันที่ 28 กุมภาาพันธ์ พ.ศ.2560 ตั้งแต่เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป วิทยากรร่วมรายการ เช่น โกไข่(นายสน) ผศ.ฉัตรชัย ศุกระกาญจญ์ และ รศ.ดร.สืบพงศ์ ธรรมชาติ เป็นต้น

ผู้สนใจร่วมกิจกรรมติดต่อได้ที่ อาศรมวัฒนธรรมวลัยลักษณ์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ โทร.075-672508-10 โทรสาร 075-672517

TOP