อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ให้โอวาทนักกีฬา ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 44