ข่าวเด่น

อธิการบดีม.วลัยลักษณ์ให้โอวาทนักกีฬา ก่อนเดินทางไปแข่งขันกีฬาปัญญาชน ครั้งที่ 44เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560 ที่ห้องประชุมโมคลาน อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วย อาจารย์นรากร สุวรรณโชติ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมกีฬา นำคณะเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการทีม ผู้ฝึกสอนและนักกีฬาของม.วลัยลักษณ์ ซึ่งจะเดินทางไปแข่งขัน กีฬามหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 44 “สุรนารีเกมส์” ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ - 2 มีนาคม 2560 จำนวน 85 คน เข้ารับฟังโอวาทจาก ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี เพื่อเป็นขวัญกำลังใจก่อนเดินทางไปแข่งขันฯ

ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ กล่าวให้โอวาทแก่นักกีฬาว่า การกีฬาเป็นสิ่งสำคัญที่จะช่วยเสริมสร้างสุขภาพให้ทุกคนมีสุขภาพพลานามัยแข็งแรง สมบูรณ์ ทั้งนี้จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศจะส่งเสริมให้นักศึกษาเล่นกีฬากันอย่างจริงจัง เนื่องจากกีฬาในระดับมหาวิทยาลัยจะเป็นบันไดให้ก้าวไปสู่ทีมชาติ และก้าวไปเป็นนักกีฬาอาชีพที่สามารถสร้างรายได้อย่างมหาศาล

สิ่งสำคัญที่นักกีฬาจะก้าวไปสู่ความสำเร็จได้นั้น นักกีฬาจะต้องมีระเบียบวินัย มีความมุ่งมั่น หากแพ้ก็ต้องไม่ท้อถอย มีการศึกษาหาความรู้ เทคนิคต่างๆในชนิดกีฬาที่ตนเองสนใจ นอกจากนั้นต้องเชื่อฟังคำสั่งสอนของโค้ชด้วย อย่างไรก็ตามในส่วนของมหาวิทยาลัยมีนโยบายในการส่งเสริมให้นักศึกษาทุกคนหันมาเล่นกีฬา โดยปัจจุบันมีการปรับปรุงสนามกีฬาต่างๆให้มีความพร้อมอยู่เสมอ เพราะเชื่อว่าหากนักศึกษามีสุขภาพดี ก็จะส่งผลให้การเรียนดีขึ้นด้วย

“ขอให้ทุกคนมุ่งมั่น ทำให้ดีที่สุด แข่งขันอย่างมีสปิริต มีน้ำใจนักกีฬา รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย หากสามารถชนะได้ก็ขอให้ภาคภูมิใจ แต่หากแพ้ก็ต้องพยายามเรียนรู้ถึงสาเหตุว่าทำไมถึงแพ้ เพื่อนำมาแก้ไขปรับปรุง พัฒนาตนเองให้ดีขึ้น ทั้งนี้ขอให้ทุกคนประสบความสำเร็จ ช่วยกันสร้างชื่อเสียงให้เกิดขึ้นกับมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ต่อไป” ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ กล่าว

ด้าน รองศาสตราจารย์ ดร.จรัญ บุญกาญจน์ กล่าวว่า นักกีฬามีการฝึกซ้อมอย่างต่อเนื่องเพื่อเตรียมความพร้อมเข้าแข่งขัน หากนักกีฬาสามารถสร้างผลงานดีเด่นได้รับรางวัลจากการแข่งขัน จะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมการศึกษา ค่าหอพักและรางวัลนักศึกษาดีเด่น ที่ผ่านมาเคยมีนักกีฬาได้รับชนะเลิศเหรียญทองจากกีฬาเปตอง เหรียญเงินเปตอง เทควันโด กรีฑาและเหรียญทองแดงปันจักสีลัต มวยสากลสมัครเล่น โดยส่งนักกีฬาเข้าร่วมแข่งขันใน 8 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ เทควันโด เทเบิลเทนนิส แบดมินตัน ปันจักสีลัต จักรยานและเปตอง มีนักกีฬา 64 คน และเจ้าหน้าที่ ผู้จัดการทีมและผู้ฝึกสอน เป็นทั้งบุคลากรภายในมหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก 21 คน รวมนักกีฬาเจ้าหน้าที่ทั้งสิ้น 85 คน

ประมวลภาพ

ข่าวและภาพโดย นายธีรพงศ์ หนูปลอด ส่วนประชาสัมพันธ์

TOP