ข่าวทั่วไป

"อสมท.เพื่อชุมชน" พูดคุยประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Walailak Expo 2017”


ภาพ/เสียงจาก MCOT


เมื่อวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์ วุฒิสุทธิเมธาวี รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายบริหาร ร่วมพูดคุยประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Walailak Expo 2017” ในรายการวิทยุ "อสมท.เพื่อชุมชน" โดยมีคุณจุฑามาศ ศรีษะแก้ว ดำเนินรายการ

TOP