"อสมท.เพื่อชุมชน" พูดคุยประชาสัมพันธ์การจัดงาน “Walailak Expo 2017”