ข่าวเด่น

รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "โอกาสมาแล้ว ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาไม่เกิน เม.ย. 60"รายการ บ่ายนี้มีคำตอบ ตอน "โอกาสมาแล้ว ม.วลัยลักษณ์ เปิดรับนักศึกษาไม่เกิน เม.ย. 60" โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.สมบัติ ธำรงธัญวงศ์ รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เป็นผู้ร่วมรายการ. ออกอากาศสดเมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2560 ช่อง 9 อสมท. และสามารถติดตามชมเทปบันทึกรายการได้ที่ Walailak Channel : http://walailakchannel.wu.ac.th

ประมวลภาพ

TOP